top of page

Giờ Việt Nam: Múi giờ tại Việt Nam so với các nước trên thế giới

Giờ chính thức hiện hành của Việt Nam được quy định trong quyết đinh số 134/2002/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2002 của thủ tướng Chính phủ.Giờ Việt Nam hiện tại

Việt Nam sử dụng cách viết giờ là 24 giờ. Trong văn nói thường ngày, người ta cũng thường sử dụng định dạng 12 giờ (nhưng cần chỉ rõ thêm đó là giờ buổi nào: sáng, trưa, chiều, tối)

Lịch sử thay đổi múi giờ ở Việt Nam

– 01/05/1911: Liên bang Đông Dương sử dụng giờ GMT+7.

– 31/12/1942: Đông Dương chuyển sang múi giờ GMT+8.

– 14/3/1945: Nhật Bản xâm chiếm toàn bộ Đông Dương thuộc Pháp. Các khu vực thuộc Đông Dương từ đó chuyển sang múi giờ Tokyo (GMT+9).

– 02/09/1945: Sau các sự kiện Cách mạng tháng Tám thành công, Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính quyền lâm thời tuyên bố múi giờ chính thức của khu vực mình kiểm soát là GMT+7. Trong khi đó, các vùng có chiến sự của Việt Nam, Lào và Campuchia sử dụng múi giờ GMT+8.

– 01/07/1955: Dưới sự kiểm soát của Quốc gia Việt Nam, miền Nam Việt Nam sử dụng GMT+7.

– 01/01/1960: Múi giờ của Nam Việt Nam được đổi một lần nữa thành GMT+8.

– 01/1968: Bắc Việt Nam khẳng định múi giờ chính thức GMT+7.

– 13/06/1975: Sau khi chiến tranh kết thúc vào tháng 4 và 5 năm 1975, nước Việt Nam thống nhất sử dụng múi giờ UTC+7 với Sài Gòn (và các vùng phía Nam).


Múi giờ Việt Nam trùng với giờ nước nào?

Việt Nam có múi giờ UTC+07:00, còn gọi là “Múi giờ Đông Dương” (Tiếng Anh: Indochina Time – ICT), cũng là múi giờ cho các quốc gia:

Lào

Thái Lan

Campuchia

Indonesia

Một số tỉnh thành tại Nga (Giờ mùa hè Omsk và Giờ Krasnoyarsk)

Cận tây của Mông Cổ

Dịch vụ gửi hàng đi Mỹ uy tín, nhanh chóng, giá rẻ

bottom of page