top of page

Incoterms là gì? Các điều khoản chủ yếu của Incoterm 2020

Incoterms là gì?

Incoterms là viết tắt của International Commerce Terms. Đây là tập hợp các quy tắc thương mại quốc tế quy định về trách nhiệm của các bên trong hợp đồng ngoại thương. Incoterms do phòng Thương mại Quốc tế (International Chamber of Commerce – ICC) phát hành. Hiện bộ quy tắc này được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng, phổ biến nhất là Tiếng Anh.


Incoterms là các điều khoản thương mại quốc tế được chuẩn hóa, được nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới công nhận và sử dụng rộng rãi. Nội dung chính của các điều khoản này phải kể đến 2 điểm quan trọng:

  • Trách nhiệm của bên mua, bên bán đến đâu

  • Điểm chuyển giao trách nhiệm, chi phí, rủi ro từ người bán sang người mua

Cần lưu ý rằng, các giao dịch mà Incoterms đề cập phải trên phạm vi thương mại quốc tế. Đây cũng là lý do Incoterms có những tác động nhất định đến các hoạt động xuất nhập khẩu.


Các điều khoản chủ yếu của Incoterm 2020

Incoterms 2020 là phiên bản mới nhất của Incoterm, được Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) ở Paris, Pháp ban hành và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Incoterms 2020 bao gồm 11 điều kiện, được chia thành 2 nhóm tùy theo phương thức vận chuyển hàng hóa. 


Nhóm điều khoản áp dụng cho mọi phương tiện vận tải

EXW – Giá xuất xưởng

FCA – Giao cho người vận tải

CPT – Cước trả tới điểm đến

CIP – Cước và bảo hiểm trả tới điểm đến

DPU – Giao tại nơi dỡ hàng

DAP – Giao hàng tại nơi đến

DDP – Giao hàng đã nộp thuế


Nhóm điều khoản áp dụng cho phương thức vận tải đường biển và đường thủy nội địa

FAS – Miễn trách nhiệm Dọc mạn Tàu nơi đi

FOB – Miễn trách nhiệm trên boong tàu

CFR – Tiền hàng cộng cước

CIF – Tiền hàng, Bảo hiểm, Cước phí


Phạm vi của Incoterms là gì?

Incoterms quy định tất cả các nhiệm vụ, rủi ro và chi phí liên quan trong quá trình giao dịch mua bán hàng hoá từ bên bán sang bên mua.

Incoterms đem lại nhiều hiệu quả tích cực cho các hoạt động thương mại quốc tế. Nó cung cấp cho bên mua và bên bán những quy tắc có thể tham khảo và áp dụng một cách thống nhất trong thương thảo và ký kết hợp đồng. Việc nắm rõ Incoterms là rất cần thiết để không ảnh hưởng đến quá trình đàm phán và thực hiện giao dịch thương mại quốc tế.


Incoterms 2020 có những thay đổi nào?

Các phiên bản của Incoterms ban hành vào các năm: 1936, 1953 (được sửa đổi vào năm 1967 và 1976), 1980, 1990, 2000, 2010 và 2020. Incoterms 2020 được bổ sung thêm các quy định về bảo mật thông tin. Các bên tham gia phải bảo mật thông tin về hàng hóa, giá cả, các thông tin liên quan đến thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng. 


Trong incoterms 2020 có hai điểm thay đổi chính so với bản 2010 đó chính là thêm điều khoản: 

– DAT (Delivered at Terminal) đổi tên thành DPU (Delivered at Place Unloaded): 

  • Về cơ bản thì hai điều này giống nhau, nhưng ICC muốn nhấn mạnh và nói rõ việc người bán hàng phải giao hàng đến một điểm đã định trước (ga tàu, bến cảng, ICD, một điểm bất kỳ …), nghĩa là phải chịu trách nhiệm hạ hàng từ phương tiện vận tải xuống dưới “mặt đất” của điểm đích đã định. Điều này mở rộng hơn DAT (chỉ giao hàng đến một bến cảng, ga tàu nào đó). Điểm giao hàng có thể là bất kỳ nơi nào theo thỏa thuận của người bán và người mua. 

  • Giao hàng theo điều kiện DPU, thì người bán phải chịu mọi chi phí, rủi ro, trách nhiệm cho tới khi hàng đã được dỡ xuống khỏi phương tiện vận tải tại điểm đã thống nhất từ trước.

  • Vấn đề mua bảo hiểm thì sẽ được thỏa thuận giữa bên bán và bên mua.

  • FCA (Free Carrier): người vận chuyển được phép cấp vận đơn sau khi đã nhận hàng từ người bán hàng. Lưu ý: giao hàng cho nhà vận chuyển, nghĩa là phải chịu trách nhiệm và chi phí xếp hàng lên trên phương tiện vận chuyển.


Những điểm thay đổi khác của incoterms 2020 so với phiên bản incoterms 2010

– Điều khoản CIF và CIP: “I” là viết tắt của “insurance”. Những điều khoản có chữ “I” thì mặc định người bán sẽ phải mua bảo hiểm cho hàng hóa. 

  • Đối với điều khoản CIP thì loại bảo hiểm mặc định là loại (A) hoặc tương đương loại (A). Incoterms 2010 thì loại bảo hiểm mặc định cho điều kiện CIP là loại (C) – bảo hiểm bắt buộc. 

  • Điều kiện CIF thì vẫn giữ nguyên như incoterms 2010 – điều kiện loại (A) – bảo hiểm mọi rủi ro. Loại bảo hiểm sẽ là yếu tố ảnh hưởng đến chi phí bảo hiểm nên đây cũng là nhân tố mà các bên cần phải xem xét kỹ khi ký hợp đồng ngoại thương.

– Tại mục 9A/9B thì trách nhiệm và chi phí của người bán và người mua được liệt kê rõ ràng. 

– Các điều khoản: Free Carrier (FCA), Delivered at Place (DAP), Delivered at Place Unloaded (DPU) và Delivered Duty Paid (DDP), được mở rộng thêm đó là nhà vận chuyển không nhất thiết phải là bên thứ 3 mà có thể được vận chuyển bởi phương tiện vận chuyển của người mua hoặc người bán.

– Incoterms 2020 được bổ sung thêm các quy định về bảo mật thông tin. Các bên tham gia phải bảo mật thông tin về hàng hóa, giá cả, các thông tin liên quan đến thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, cách tính thuế nhập khẩu.


Incoterms 2020 ra đời không có nghĩa là thay thế Incoterms 2010 hay các phiên bản Incoterms trước đó. Doanh nghiệp nên lựa chọn điều kiện Incoterms phù hợp với hợp đồng mua bán của hai bên.

Comments


bottom of page