top of page

EXW – Giá xuất xưởng

EXW là viết tắt của từ ExWork – một điều khoản cơ bản trong mua bán hàng hóa quốc tế. Tuy không được sử dụng nhiều như CIF hay FOB, nhưng việc tìm hiểu nó là rất cần thiết cho những ai làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hay dịch vụ logistics.


Điều kiện EXW là gì?

EXW viết tắt của từ Ex-Works nghĩa là Giá xuất xưởng. 

Đây là điều khoản dành cho tất cả các phương thức vận tải.

Người bán sẽ giao hàng tại xưởng, kho, nhà máy,… 

Người mua chịu trách nhiệm các công việc còn lại: Xếp hàng lên phương tiện vận chuyển, book tàu,… 

EXW thường được viết kèm theo địa điểm giao hàng của người bán, thường là kho của người xuất khẩu:

EXW + Địa điểm giao hàng + phiên bản Incoterms


Cách dùng điều khoản này là gì?

Khi sử dụng EXW, người bán sẽ giao hàng tại địa điểm do người mua chỉ định hoặc tại xưởng. Người mua sẽ chịu trách nhiệm xếp hàng lên phương tiện vận chuyển, book tàu cũng như trả cước vận chuyển đường biển, làm thủ tục xuất nhập khẩu cho hàng hóa, trả thuế (nếu có)… cho đến khi hàng về đến kho của họ.


Phân chia trách nhiệm, rủi ro trong điều kiện ExW

Bên bán:

Chuẩn bị hàng theo hợp đồng đã thỏa thuận.

Giao hàng cho người mua tại cơ sở của người bán hoặc tại địa điểm quy định.

Giao cho người mua các chứng từ có liên quan đến hàng hóa.

Không cần bốc xếp hàng lên phương tiện, cũng không cần làm thủ tục hải quan xuất khẩu.

Bên mua:

Trả tiền hàng theo hợp đồng đã thỏa thuận.

Chịu mọi chi phí và rủi ro kể từ khi nhận hàng tại cơ sở của người bán (chi phí kiểm tra hàng hóa, chi phí về giấy tờ, thủ tục để nhận hàng và thông quan xuất khẩu, chi phí mua bảo hiểm, chi phí mà người bán đã bỏ ra để hỗ trợ cho mình…).

Làm thủ tục và chịu các chi phí để thực hiện thông quan, quá cảnh, nhập khẩu hàng hóa.

Có thể thấy, EXW là 1 điều khoản thuận tiện hơn cho người bán. Vì người mua phải chịu phần trách nhiệm lớn hơn (từ kho người bán). Với điều kiện này, người bán phải thực hiện trách nhiệm và chi phí tối thiểu; người mua thực hiện trách nhiệm với chi phí tối đa. 


Một số lưu ý khác

  • Việc xếp hàng lên phương tiện vận chuyển (từ xưởng người bán ra cảng) không thuộc trách nhiệm của người bán. Nếu người bán làm thay việc này thì chi phí và rủi ro sẽ vẫn do người mua chịu.

  • Người bán sẽ hỗ trợ người mua làm thủ tục xuất khẩu cho hàng hóa (nếu được yêu cầu). Vậy nên người mua không nên dùng điều khoản này khi họ không thể trực tiếp hay gián tiếp làm thủ tục thông quan cho hàng hóa tại nước xuất khẩu. 

  • Rủi ro chuyển từ bên bán sang bên mua: tại kho, văn phòng của bên bán hoặc bất kỳ địa điểm lấy hàng nào khác.


Bên cạnh đó, ở những nước mà việc thông quan xuất khẩu cho hàng hóa tương đối khó khăn; thì người mua – dùng EXW – không thể thông quan được cho hàng hóa và có thể bị vướng mắc tại nước xuất khẩu. Do đó, để sử dụng điều khoản này, người mua cần tìm hiểu cẩn thận, nắm rõ thông tin về các chi phí liên quan cũng như thủ tục hải quan tại nước xuất khẩu. Đừng ngần ngại yêu cầu người bán hỗ trợ nếu cần thiết. 


Lời kết

Tuy EXW không là 1 điều khoản phổ biến như CIF hay FOB, nhưng tìm hiểu về nó cũng rất hữu ích cho công việc. 

Nếu bên bán muốn xuất khẩu nhưng không đủ khả năng làm bất cứ việc gì liên quan đến lô hàng như: thủ tục hải quan, vận tải, mua bảo hiểm,… do thiếu kinh nghiệm xuất khẩu thì nên đề nghị ký hợp đồng theo điều kiện EXW. Với điều kiện này bên bán chỉ cần đặt hàng tại nhà xưởng của mình; bên mua sẽ trả tiền hàng (giá trị Invoice) và cho người đến mang hàng đi.

Comments


bottom of page