top of page

Phụ phí xăng dầu UPS

Các ngày hiệu lực
Phụ phí
2024/03/25
30,75%
2024/03/18
30,25%
2024/03/11
30,50%
2024/03/04
31,00%
2024/02/26
31,75%
2024/02/19
31,75%
2024/02/12
31,50%
2024/02/05
31,00%
2024/01/29
30,50%
2024/01/22
29,00%
2024/01/15
29,00%
2024/01/08
29,75%
2024/04/01
31,00%

Các dịch vụ bị ảnh hưởng

Phụ phí sẽ tiếp tục được áp dụng với mọi khu vực trên thế giới mà UPS phục vụ. Phụ phí áp dụng cho phí vận chuyển trong nước và quốc tế ở tất cả UPS Worldwide Express Freight, UPS Worldwide Express Plus, UPS Worldwide Express, UPS Worldwide Express Saver, và UPS Worldwide Expedited và tới các chi phí phụ trợ sau đây (khi áp dụng):

  • UPS Next Day Air Early/UPS Worldwide Express Plus Charges (Vận chuyển Hàng không Giao hàng Ngày tiếp theo)

  • Giao hàng và Nhận hàng Khu vực Vùng sâu Vùng xa

  • Giao hàng tại Nơi cư trú

  • Giao hàng và Lấy hàng vào thứ Bảy

  • Xử lý Bổ sung, Gói hàng Lớn và Vượt Giới hạn Tối đa

  • Xử lý Tấm nâng hàng Quá cỡ

  • Phụ phí Cao điểm

Nguồn: ups.com/fuelsurcharge

bottom of page