top of page

Giờ Thái Lan: Múi giờ tại Thái Lan và cách xác định giờ bên Thái Lan

Thái Lan sử dụng múi giờ GMT+7 (ICT)Cùng múi giờ với Việt Nam

Thái Lan sử dụng múi giờ ICT (Indochina Time), hay còn gọi là Giờ Đông Dương.

Điều này nghĩa là Thái Lan có cùng múi giờ với Việt Nam (UTC+7).

Ví dụ, khi là 12 giờ trưa tại Việt Nam, thì tại Thái Lan cũng sẽ là 12 giờ trưa.


Thái Lan không áp dụng giờ mùa hè (DST).

Múi giờ ICT cũng được sử dụng bởi nhiều quốc gia khác, bao gồm Lào, Campuchia.

Dịch vụ gửi hàng quốc tế đi Thái Lan: Uy tín, nhanh chóng và tiết kiệm

bottom of page