top of page

Giờ New Zealand: Múi giờ tại New Zealand và cách xác định giờ bên New Zealand

New Zealand sử dụng múi giờ GMT+12 (NZDT)Chênh lệch +5 tiếng so với Việt Nam

New Zealand sử dụng hai múi giờ chính:

NZDT (New Zealand Daylight Time), hay Giờ Mùa Hè New Zealand: UTC+13.

NZST (New Zealand Standard Time), hay Giờ Chuẩn New Zealand: UTC+12.


New Zealand áp dụng giờ mùa hè (DST) từ Chủ nhật cuối cùng của tháng 9 đến Chủ nhật đầu tiên của tháng 4. Do đó, múi giờ của New Zealand thay đổi hai lần mỗi năm.

Điều này nghĩa là New Zealand nhanh hơn Việt Nam (UTC+7) từ 4 đến 5 tiếng.

Ví dụ, khi là 12 giờ trưa tại Việt Nam, thì tại New Zealand sẽ là:

7 giờ tối (NZDT) từ Chủ nhật cuối cùng của tháng 9 đến Chủ nhật đầu tiên của tháng 4.

8 giờ tối (NZST) từ Chủ nhật đầu tiên của tháng 4 đến Chủ nhật cuối cùng của tháng 9.


Quần đảo Chatham, một lãnh thổ của New Zealand, sử dụng múi giờ NZDT+45 (UTC+13:45) quanh năm.

New Zealand là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng giờ mùa hè.

Dịch vụ gửi hàng đi New Zealand uy tín, nhanh chóng, giá rẻ

bottom of page