top of page

Giờ Anh: Múi giờ tại Anh và cách xác định giờ bên Anh

Anh sử dụng múi giờ GMT (UTC)Chênh lệch -5 tiếng so với Việt Nam

Múi giờ tại Anh

Anh sử dụng múi giờ GMT (Greenwich Mean Time), hay còn gọi là Giờ Trung Bình Greenwich.

Điều này nghĩa là Anh chậm hơn Việt Nam (UTC+7) 6 tiếng.

Ví dụ, khi là 12 giờ trưa tại Việt Nam, thì tại Anh sẽ là 6 giờ sáng.


Anh áp dụng giờ mùa hè (DST) từ Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 đến Chủ nhật cuối cùng của tháng 10. Trong thời gian này, múi giờ của Anh sẽ là BST (British Summer Time), hay còn gọi là Giờ Mùa Hè Anh Quốc, với UTC+1.


Múi giờ GMT/BST được sử dụng bởi nhiều quốc gia khác, bao gồm Bồ Đào Nha, Iceland, Quần đảo Canary, Ireland.

Gửi hàng đi Anh tiết kiệm và uy tín tại Tp. Hồ Chí Minh

bottom of page